วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:42 น.

การศึกษา

มทร.สุวรรณภูมิลงพื้นที่สำรวจชุมชนอยุธยา

วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562, 16.30 น.

มทร.สุวรรณภูมิลงพื้นที่สำรวจชุมชนอยุธยา

 

นายวิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนตำบลไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน สำหรับวางแผนการดำเนินงานตอบสนองปัญหาและความต้องการของชุมชน  ที่หมู่บ้านท่องเที่ยวอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

หน้าแรก » การศึกษา