วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:52 น.

การศึกษา

สพม.19 ร่วมกับ สำนักงานปปช.เลย ตรวจสอบรับนักเรียน

วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562, 14.14 น.

สพม.19 ร่วมกับ สำนักงานปปช.เลย ตรวจสอบรับนักเรียน

 

นายไพโรจน์ พรมสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 พร้อมด้วยบุคลากร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้นำคณะกรรมการจากสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ภาค 4 ขอนแก่น และสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดเลย ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม (โรงเรียนแข่งขันสูง) โรงเรียนศรีสงครามวิทยา (โรงเรียนแข่งขันสูง) โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โรงเรียนนาด้วงวิทยา และโรงเรียนเซไลวิทยาคม

หน้าแรก » การศึกษา