วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 12:15 น.

การศึกษา

ม.เกษตรอุ้มนิสิตน้ำท่วมจ่ายค่าครองชีพ4เดือน

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560, 11.26 น.

ม.เกษตรอุ้มนิสิตน้ำท่วมจ่ายค่าครองชีพ4เดือน 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (มก.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่และประชาชนในภาคใต้หลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ทางมก.ได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือนิสิตที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ ปี พ.ศ. 2560 โดยนิสิตที่ขอรับความช่วยเหลือเป็นค่าครองชีพเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งจะต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบิดามารดาหรือผู้มีรายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัว และส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษา และการดำรงชีพของนิสิต โดยนิสิตที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อและยื่นคำร้องได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารระพี สาคริก

 

นอกจากนี้ยังได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี  "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยเอื้อเพื่อชาวใต้" เลขที่บัญชี 069 - 2 - 60966 - 2 เพื่อรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดทางภาคใต้ที่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมต่อไป  ..สำหรับท่านที่ประสงค์จะบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคและบริโภค ติดต่อได้ที่สภานิสิต องค์การบริการองค์การนิสิต และกองกิจการนิสิต มก.หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เวลา 09.00-18.00 ทุกวัน  สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0 - 2942 - 8181-3

หน้าแรก » การศึกษา