วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 13:41 น.

การศึกษา

คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างพระเมรุมาศฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, 11.03 น.

คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างพระเมรุมาศฯ 

 

 

วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ประธานกรรมการ และคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตรวจพื้นที่โดยรอบบริเวณก่อสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ พร้อมทั้งตรวจการดำเนินงานขยายแบบสถาปัตยกรรม การขยายลายพระโกศจันทน์ รวมทั้งงานศิลปกรรมและงานประณีตศิลป์ ซึ่งกรมศิลปากรได้สร้างกลุ่มอาคาร จำนวน 4 หลัง ตั้งอยู่บริเวณท้องสนามหลวง ด้านทิศใต้ ประกอบด้วย อาคารโรงขยายแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคาร ว่า “วิธานสถาปกศาลา” อ่านว่า วิ-ทา-นะ-สะ-ถา-ปะ-กะ-สา-ลา วิธาน แปลว่าการตระเตรียม สถาปก แปลว่าเกี่ยวกับอาคาร รวมแปลว่า อาคารเตรียมแบบสถาปัตยกรรม และทรงวาดลายเส้นประเดิมลายกระจังปฏิญาณ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะช่าง อาคารดังกล่าวจะใช้ในการขยายแบบเท่าจริงซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณี นอกจากนี้ ยังมีอาคารผลิตงานศิลปกรรมและประณีตศิลป์อีก ๓ หลัง ได้แก่ อาคารจัดสร้างพระโกศจันทน์ อาคารปั้นหล่อประติมากรรม และอาคารเขียนสีและตกแต่งองค์ประกอบ จากนั้นคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศฯ ได้เดินทางไปยังโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อตรวจการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ก่อนจะประชุมสรุปรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศฯ มีกำหนดเดินทางไปตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ ราชยาน และพระยานมาศ ณ กรมสรรพาวุธทหารบก อีกด้วย

หน้าแรก » การศึกษา