วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 15:52 น.

การศึกษา

มก. เชิดชูเกียรตินิสิตเก่า "เพชรนนทรี"

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, 08.11 น.

มก. เชิดชูเกียรตินิสิตเก่า "เพชรนนทรี"

 

 

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบูรพาจารย์อาวุโสจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ  "เพชรนนทรี" ให้กับนิสิตเก่าจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา นิสิตเก่าโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) คณะบริหารธุรกิจ และ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต นิสิตเก่าคณะประมง เค ยู 27 ที่ได้รับการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

 

หน้าแรก » การศึกษา