วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 12:01 น.

การศึกษา

ประกาศแล้ว! พระวัดธรรมกาย เก่ง สอบบาลี ป.ธ.9 ได้ 1 รูป ได้ป.ธ.8 อีก 6 รูป

วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560, 14.55 น.

ประกาศแล้ว! พระวัดธรรมกาย เก่ง สอบบาลี  ป.ธ.9 ได้ 1 รูป ได้ป.ธ.8 อีก 6 รูป

 

ประกาศแล้ว!  ผลสอบบาลีปี2560 ป.ธ.9 ได้ 28 รูปเป็นสามเณร 3 รูป ขณะที่พระวัดธรรมกายสอบ ป.ธ.9 ได้ 1 รูปเป็นรูปที่ 71ของวัดแล้ว ได้ป.ธ.8 อีก 6 รูป

 

ตามที่สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ภายใต้การนำของพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดสอบบาลีทั่วโลกเป็นประจำทุกปี และปีนี้ได้ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 14 มีนานคมที่ผ่านมา พระพรหมโมลีเป็นประธานเปิดตรวจใบสอบบาลีสนามหลวง ประโยค 1 - 2 ถึงประโยค ป.ธ. 9 และประโยคบาลีศึกษา 1 - 2 ถึงประโยค บ.ศ. 9  เป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และจะมีการประกาศผลสอบ ป.ธ./บ.ศ.7,8,9 ในวันที่ 18 มีนาคม ที่วัดสามพระยา และวันที่ 19 มีนาคมที่วัดปากน้ำทุกประโยคนั้น

 

ขณะนี้พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดวัดสามพระยา ได้ประกาศผลสอบ ทั้งนี้ป.ธ.9 ผ่าน 28 รูป ป.ธ.8 ผ่าน 59 รูป ป.ธ.7 ผ่าน 109 รูป ป.ธ.6 ผ่าน 218  รูป ป.ธ.5 ผ่าน 189 รูป ป.ธ.4 ผ่าน 320  รูป ป.ธ.3 ผ่าน 732 รูป ประโยค 1-2 ผ่าน 1344 รูป สำหรับวัดพระธรรมกายนั้นสอบได้ ป.ธ.8 จำนวน 4 รูป ส่วนป.ธ.9 จำนวน 1 รูป คือพระมหาวรพงศ์ กุสลชโย ซึ่งรูปที่ 71 ของวัดพระธรรมกาย 

 

ทั้งนี้สามารถติดตามถ่ายทอดสดได้ที่เฟซบุ๊ก Pm'Kreangkri Pawala 

 

ทั้งนี้สามารถติดตามผลสอบทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์กองบาลีสนามหลวง http://www.infopali.net/ โดยค้นหารายชื่อโดยตรงได้ที่ http://www.infopali.net/cgi-bin/exam60.cgi หรือติดตามที่เฟซบุ๊ก กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ซึ่งจะโพสต์รายชื่ออย่างต่อเนื่อง

 

หน้าแรก » การศึกษา