วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16:41 น.

การศึกษา

มรส. ยกทีม ฉีดวัคซีน-ทำหมันสัตว์จรจัดป้องกันพิษสุนัขบ้า

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560, 05.08 น.

มรส. ยกทีม ฉีดวัคซีน-ทำหมันสัตว์จรจัดป้องกันพิษสุนัขบ้า

 

 

ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ฤดูร้อนปีนี้หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ได้จัดโครงการนำร่องป้องกันพิษสุนัขบ้าขึ้นเป็นปีแรก โดยมีการฉีดวัคซีนและทำหมันถาวรให้กับสัตว์จรจัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อลดอุบัติการณ์ในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและโรคสัตว์ติดคนอื่น ๆ โดยตั้งใจจะจัดทำโครงการนี้เป็นประจำทุกปีต่อไปเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว   ทั้งนี้กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคสัตว์ติดคน  กิจกรรมส่วนที่สอง เริ่มจากการที่คณะนักศึกษาและอาจารย์ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจประชากรสัตว์จรจัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นได้ดำเนินการทำหมันถาวรให้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยากำจัดพยาธิให้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากนายสัตวแพทย์พุทธิพงศ์ ขาวนวล จากโรงพยาบาลสัตว์สุราษฎร์อินเตอร์ ซึ่งในเบื้องต้นมีเจ้าของแมวและสุนัขนำสัตว์เลี้ยงเข้ามารับบริการเกือบร้อยตัว

 

ผศ.โสภณ บุญล้ำ อาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. เปิดเผยเพิ่มเติมว่า  "โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อรุนแรงและเป็นโรคสัตว์ติดคน ในแต่ละปีรัฐบาลต้องเสียงบประมาณจำนวนมหาศาลในการป้องกันและควบคุมโรคนี้ ทั้งการจัดซื้อวัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ มีรายงานการพบโรคนี้ในประเทศไทยทั้งในคนและสัตว์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย ซึ่งจากการสำรวจเราพบว่ามีสุนัขและแมวจรจัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจำนวนมาก รวมทั้งในบริเวณมหาวิทยาลัยเองด้วย สุนัขและแมวกลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดต่อและแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า การจัดโครงการดังกล่าวขึ้นมาจึงเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว

หน้าแรก » การศึกษา