วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 15:14 น.

การศึกษา

ติดตามชีวิต" ครูเขียว" ครูพันธุ์กล้าแห่งบ้านนาโหนด

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560, 08.09 น.

 ติดตามชีวิต" ครูเขียว" ครูพันธุ์กล้าแห่งบ้านนาโหนด

 

 

"เพราะเชื่อว่าคนทุกคนมีความแตกต่าง และในความแตกต่างทุกคนล้วนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ " ด้วยความเชื่อนี้ ทำให้ครูเขียว จิรารัตน์  ล่องจ๋า ใช้ความกล้าที่จะลุกขึ้นมาปลุกพลังในตัวของเด็กพิเศษในโรงเรียนเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง  เด็กที่หลายคนมองว่าไม่มีวันที่จะพัฒนาได้  แต่สิ่งที่ครูเขียวมองเห็นความงอกงามในตัวเด็ก ๆ คือ  เขาสามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกับสังคมได้ ไม่ต่างจากเด็กปกติ  ครูจึงใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มี ฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตให้กับเด็กพิเศษกลุ่มนี้ ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน   คำว่าทุ่มเทในเวลาเรียนจึงดูไม่เพียงพอกับการดูแลเด็ก ๆ กลุ่มนี้   ในช่วงวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ บ้านหลังเล็ก ๆ ของครูเขียวจึง  "ศูนย์การเรียนรู้นอกเวลาเรียน"  เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ในชุมชน รวมถึงกลุ่มคนที่ขาดโอกาสในการเรียนรู้  ได้มาทำกิจกรรมเสริมทักษะในชีวิตมายาวนานกว่า 10 ปี 

 

สิ่งที่ครูพาเด็กคิดและทำไม่ใช่วิชาความรู้ที่จะไปสอบแข่งขันเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเติมวัคซีนชีวิตให้กับพวกเขาด้วยการพาลงพื้นที่ในชุมชนทำกิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  ซึ่งห้องเรียนนอกเวลาเรียนไม่ได้จำกัดพื้นที่  แต่มันสามารถจะออกไปเรียนรู้ได้ทุกพื้นที่   ปั่นจักรยานเก็บขยะในหมู่บ้าน ทำฝายกักเก็บน้ำรอบ ๆ หมู่บ้าน  หรือแม้กระทั้งแม่น้ำลำคลอง   ซึ่งเป็นการทำงานที่ประสานความร่วมมือของคนในชุมชน เพราะครูเขียวเชื่อว่าวันหนึ่งในภายภาคหน้า คนกลุ่มนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน  แม้จะมีครูหรือไม่มีก็ตาม

 

ติดตามเรื่องราวของครูเขียว ครูพันธุ์กล้าแห่งบ้านนาโหนด ได้ในรายการคนค้นฅน คืนวันอังคารที่  21  มีนาคม 2560 เวลา 20.35 น. ทางช่อง 9 MCOT HD และโมเดิร์นไนน์ทีวี


 

หน้าแรก » การศึกษา