วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 18:03 น.

การศึกษา

วธ.จัดงาน 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ควบสงกรานต์

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560, 14.21 น.

วธ.จัดงาน 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ควบสงกรานต์

 

 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)  กล่าวว่า วธ.เตรียมจัดงาน 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ และกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5- 30 เม.ย. 2560 ภายใต้ชื่องานมหกรรมรัตนโกสินทร์ "ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" กิจกรรมภาย ในงาน อาทิ นิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน (Night Museum) และมหกรรมหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียน กิจกรรมทำบุญสืบสิริสวัสดิ์ 10 วัด 10 รัชกาล เป็นต้น

 

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้บูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 14 หน่วยงาน เกี่ยวกับการเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย. นี้ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยปีนี้เน้นการรณรงค์ "สงกรานต์แบบไทย  ปันน้ำใจให้กัน"ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านโครงการ 1 อำเภอ 1 ลานวัฒนธรรม การรณรงค์การแต่งกายเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยชุดไทยและชุดสุภาพ การใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่าและการขับขี่ปลอดภัยมีน้ำใจต่อกัน โดยมีกิจกรรม อาทิ การทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ การจัดแสดงทางวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน รวมทั้งจัดประเพณีสงกรานต์อาเซียนด้วย นอกจากนี้จัดทำการ์ดอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเป็นการเผยแพร่ความรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วย

หน้าแรก » การศึกษา