วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 12:17 น.

การศึกษา

พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา ประกวดออกแบบของที่ระลึก

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560, 07.23 น.

พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา ประกวดออกแบบของที่ระลึก

 

 

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จัดประกวดออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  30 เมษายน  2560  รับใบสมัครได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เว็บไซต์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และ Facebook พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

 

 

สำหรับแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าต้นแบบ ต้องคำนึงถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเลือกใช้โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุสมัยอยุธยา หรือโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ทั้งนี้ให้เลือกใช้ลวดลาย รูปทรง หรือองค์ประกอบอื่นๆ ของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ แต่มิใช่การทำหรือลอกเลียนแบบ โดยต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ซื้อ ความสวยงาม การใช้งานได้จริง และความคุ้มค่าในการซื้อ ตลอดจนสามารถผลิตชิ้นงานได้จริง

 

 

การประกวด แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทเครื่องประดับ หมายถึง เครื่องตกแต่งร่างกาย เช่น สร้อย แหวน ต่างหู ฯลฯ 2 ประเภทเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง หมวก ฯลฯ 3 .ประเภทของตกแต่ง หมายถึง ของตกแต่งอาคารสถานที่ เช่น บ้าน โรงแรม สำนักงาน 4.ประเภทของใช้ เช่น ของใช้ในครัวเรือน 5.ประเภทความคิดสร้างสรรค์ คุณสมบัติของผู้สมัคร บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย  ไม่จำกัดอายุ เพศ เช่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมชิ้นงานด้วยตนเองได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยระบุที่อยู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 108   หมู่ 2  ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

หน้าแรก » การศึกษา