วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 18:03 น.

การศึกษา

น่ารักมุ้งมิ้ง เปิดตัวหุ่นฟางไดโนเสาร์เท่าของจริง

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560, 07.32 น.

น่ารักมุ้งมิ้ง เปิดตัวหุ่นฟางไดโนเสาร์เท่าของจริง

 

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส ) เปิดตัวต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์อีสานตัวแรกของประเทศไทย เป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทย ชื่อว่าภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่ ไดโนเสาร์กินพืชสายพันธุ์คอยาวหางยาว 1 ใน 9 สายพันธุ์ไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทย และได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีขนาดความสูงสูงถึง 6 เมตร ยาว 14 เมตร ซึ่งเทียบเท่ากับขนาดของไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัสตัวจริง  ทั้งนี้การพัฒนาหุ่นฟางไดโนเสาร์อีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงเรื่องราวของไดโนเสาร์ไทย ที่มีชีวิตอยู่มาตั้งแต่ 200 ล้านปีก่อน  ซึ่งนักบรรพชีวินวิทยาได้พบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ไทยทั้ง 9 ชนิดในภาคอีสาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผืนแผ่นดินแห่งนี้มีความอบอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่ยุคบรรพกาล จวบจนปัจจุบัน

 

 

หุ่นฟางไดโนเสาร์เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของการใช้ฟาง ที่สื่อแทนความอุดมสมบูรณ์ของผืนนา อันเป็นอาชีพหลักของชาวอีสาน เป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ประติมากรรมไดโนเสาร์ขนาดยักษ์นี้ ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้โครงการต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์ ย้อนรอยเรื่องราวดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำ โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึงมีนาคม 2560 รวมระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถชมต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์ไทยได้ที่บริเวณสนามหญ้าทางไปหน้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจะจัดแสดงให้ชมเป็นเวลา1เดือน โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการวิธีและขั้นตอนการทำหุ่นฟางไดโนเสาร์ และนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ฟอสซิลไดโนเสาร์ ที่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

หน้าแรก » การศึกษา