วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 18:12 น.

การศึกษา

ผลสอบโอเน็ต ม.6 ภาษาไทยมีคะแนนเกินครึ่งแค่วิชาเดียว

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560, 06.37 น.

ผลสอบโอเน็ต ม.ภาษาไทยมีคะแนนเกินครึ่งแค่วิชาเดียว

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.) เผยผลการสอบโอเน็ต(O-net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ใน 5  วิชาโดยมีคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 378,161 คน คะแนนเฉลี่ย 52.29  วิชาสังคมศึกษา มีผู้เข้าสอบ 378,924 คน คะแนนเฉลี่ย 35.89  วิชาภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าสอบ 378,779 คนคะแนนเฉลี่ย 27.76  วิชาคณิตศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 379,064 คน คะแนนเฉลี่ย 24.88 วิชาวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 378,268 คะแนนเฉลี่ย 31.62

 


สำหรับผลรวมการสอบครั้งนี้พบว่าวิชา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบโอเน็ตปี 2558 ส่วนวิชา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

หน้าแรก » การศึกษา