วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 15:00 น.

การศึกษา

"น้องวิว- มิสไทยแลนด์เวิลด์" ร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE CAMP

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560, 07.28 น.

"น้องวิว- มิสไทยแลนด์เวิลด์" ร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE CAMP

 

 

 มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2009  "วิว-พงศ์ชนก กันกลับ" ตัวแทนจากวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 18 ทำหน้าที่สอนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกฝนพัฒนาบุคลิกภาพ พร้อมทั้งฝึกทักษะการเต้น ซึ่ง เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ที่จัดขึ้นเพื่อสนองแนวพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนเก่ง คนดีมีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  

หน้าแรก » การศึกษา