วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16:26 น.

การศึกษา

คลิกเลย ประกาศผล GAT/PAT ครั้งที่ 2

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560, 08.00 น.

คลิกเลย ประกาศผล GAT/PAT ครั้งที่ 2

 

 

นายสัมพันธ์พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือ สทศ. เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ. ได้จัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2560 ขณะนี้ได้มีการประกาศผลสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ทั้งนี้สามารถสรุปผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 9 วิชา คือ

 

 GAT ความถนัดทั่วไป เข้าสอบ 102,233 คน คะแนนเฉลี่ย 161.00  ประกอบด้วย

 

GAT ส่วนที่ 1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา มีผู้เข้าสอบ 102,215 คน คะแนนเฉลี่ย 115.68 และ GAT ส่วนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าสอบ 102,230 คน คะแนนเฉลี่ย 45.34

 

ส่วน PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (มีผู้เข้าสอบ 69,151 คน คะแนนเฉลี่ย 49.61) PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (มีผู้เข้าสอบ 60,924 คน คะแนนเฉลี่ย 79.94) PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (มีผู้เข้าสอบ 17,119 คน คะแนนเฉลี่ย 93.77)  

 

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มีผู้เข้าสอบ 3,427 คน คะแนนเฉลี่ย 93.24)  PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (มีผู้เข้าสอบ 3,813 คน คะแนนเฉลี่ย 95.79)  PAT 7.3 ความถนัดทางญี่ปุ่น (มีผู้เข้าสอบ 2,898 คน คะแนนเฉลี่ย 114.80)  PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน (มีผู้เข้าสอบ 4,520 คน คะแนนเฉลี่ย 104.27)  PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (มีผู้เข้าสอบ 198 คน คะแนนเฉลี่ย 92.80)

 

วิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู (มีผู้เข้าสอบ 29,104 คน คะแนนเฉลี่ย 140.97) PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (มีผู้เข้าสอบ 2,760 คน คะแนนเฉลี่ย 147.80) PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (มีผู้เข้าสอบ 1,395 คน คะแนนเฉลี่ย 87.64)  PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี (มีผู้เข้าสอบ 2,177 คน คะแนนเฉลี่ย 84.96)

 

สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 20-22 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ที่ทำการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สทศ. หรือ www.niets.or.t

หน้าแรก » การศึกษา