วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 15:17 น.

การศึกษา

พระสูงที่สุดในโลก'มรณภาพ'แล้ววัย 67 ปี

วันจันทร์ ที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 09.04 น.

พระสูงที่สุดในโลก'มรณภาพ'แล้ววัย67 ปี

 

1 พ.ค.นี้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมที่วัดหนองผักชี


พระครูเวทวิศิษฏ์ (ประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก/กลิ่นจันทร์) หรือหลวงพ่อสูง เจ้าอาวาสวัดราษฏร์นิยมธรรม (วัดหนองผักชี) กรุงเทพฯ, มรณภาพแล้ว เมื่อวันที่  30 เม.ย.2560 ที่ผ่านมา ด้วยอายุ 67 ปี นับเป็นบุคคลสูงที่สุดในเอเซีย 2.32 เมตร (เป็นนักบวชสูงที่สุดในโลก)

กำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
พระครูวรเวทวิศิษฏิ์(หลวงพ่อสูง)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม(หนองผักชี)
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560
11.00 น.รับสังขาร ณ โรงพยาบาลภูมิพล
12.00 น.สังขารมาถึงวัดราษฎร์นิยมธรรม(หนองผักชี)
14.00 น.สาธุชน ร่วมสรงน้ำสังขาร
17.00 น.พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
19.00 น.แสดงพระธรรมเทศนา(ของทุกคืน)
19.30 น.สวดพระอภิธรรม(ของทุกคืน)
*หมายเหตุ*วันพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ข้าราชการกรุณาแต่งชุดปกติขาว ไว้ทุกข์

ประวัติหลวงพ่อสูง
เกิดวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2493
อุปสมบท 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2535  
วิทยฐานะ
พ.ศ.2505 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองสมุทร จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ.2532 สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียน คณะเขตบางเขน-จตุจักร
พ.ศ.2548 ได้รับพระราชทานปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน

...........................

(หมายเหตุ ขอบคุณข้อมูลจากโพสต์นิวส์-วัดราษฎร์นิยมธรรม-หนองผักชีและคลิปhttps://www.youtube.com/embed/FggtvkXTnn0)

หน้าแรก » การศึกษา