วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 01:51 น.

การศึกษา

'มจร'เปิดหนังสือพระไตรปิฎกสากลฉบับแรกในโลก

วันพฤหัสบดี ที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 20.24 น.

'มจร'เปิดหนังสือพระไตรปิฎกสากลฉบับแรกในโลก


'มจร'เปิดหนังสือพระไตรปิฎกสากลฉบับแรกในโลก รวบรวมจาก 3 นิกายหลักพิมพ์หลายภาษา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก

 

 

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2560 พระเมธีธรรมจารย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เปิดเผยว่า วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 นี้ เวลา 13.00 น.  ที่หอประชุม มวก.48 พรรษา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร  จะแถลงข่าวเปิดหนังสือพระไตรปิฎกสากล (Common Buddhist Tex:CBT) ในโอกาส ที่ มจร จัดประชุมนานาชาติและพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่  6-8 พฤษภาคมนี้ ที่ มจร อ.วังน้อย และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก ภายใต้หัวข้อเรื่อง "สติ : วิถีปฎิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา" ( Mindfulness : Traditions and Compassionate Applications) 

 


รองอธิการบดี มจร กล่าวต่อว่า ด้วยการตระหนักถึงความมีสติ ของผู้คนในยุคสมัย วันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน วิถีชีวิต จิตใจ ของผู้คนก็พลอยเปลี่ยนไปด้วย บริโภคนิยม วัตถุและเทคโนโลยีเข้ามามีอำนาจเหนือจิตใจผู้คน ถ้าเราจะช่วยตัวเองโดยมีสติในวิถีชีวิต คือยับยั้งชั่งใจ ไม่พลั้งเผลอ รวมความแล้วก็คือความไม่ประมาทในชีวิตนั่นเองส่วนความกรุณานั้น ก็คือความปรารถนาจะให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ มีอิสระจากทุกข์ เอื้อมมือไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งปวงเพื่อให้พ้นจากทุกข์โดยไม่หวังผลตอบแทนวันนี้ถ้ามวลมนุษยชาติใช้หลักธรรมในวิถีชีวิตทั้งสติและความกรุณา เป็นฐานในการดำรงชีวิต โลกใบนี้ก็จะน่าอยู่และร่มเย็น ปราศจากสงคราม ภัยพิบัติและความร้อนรุ่มทั้งปวง

 


"ปีนี้นับว่าพิเศษสุด พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการแถลงข่าวเปิดหนังสือพระไตรปิฎกสากล ฉบับแรกของโลก เป็นพระไตรปิฎกฉบับประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา รวบรวมจาก 3 นิกายหลัก พิมพ์หลายภาษา" พระเมธีธรรมจารย์ กล่าวและว่า  


โดยประชาชนสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสด ในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2560 ทางทรูวิชั่น ช่อง TNN หมายเลข 2 หมายเลข 784 และ 75 พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ชื่อ TNN2 , MCU TV , MCU IT ตลอดงาน และ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 รับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง NBT เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป


ขณะเดียวกันวันที่ 4 พ.ค.นี้พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ที่จัดโดยวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ที่ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก ที่ มจร วังน้อย อยุธยา  เพื่อจะได้ให้นิสิตนักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจ ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเห็น กับนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ จะได้พัฒนาองค์ความรู้ และประสบการณ์ในด้านพุทธศาสตร์และศาสตร์สมัยใหม่ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติทั่วโลกที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ ปัจจุบันวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติเป็นที่รู้จักแพร่หลายและทำให้มีนักศึกษามาศึกษามากขึ้นตามลำดับ

ในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติครั้งนี้ได้มีนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชนเผ่าทางภาคเหนือได้รับทุนการศึกษา มจร รุ่นละ 40 คนตอนนี้ 3 รุ่นแล้ว ซึ่งรุ่น 1 เรียนอยู่ปี 3  นอกจากนี้เป็นนิสิตจากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก สาขาสันติศึกษา เข้าร่วม

 

หน้าแรก » การศึกษา