วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16:50 น.

การศึกษา

ดอนเมืองจัดที่พักรับรองพระสงฆ์ก่อนขึ้นเครื่อง

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 17.20 น.

ดอนเมืองจัดที่พักรับรองพระสงฆ์ก่อนขึ้นเครื่อง

 

สนามบินดอนเมืองได้จัดที่พักรับรองสำหรับพระสงฆ์ก่อนขึ้นเครื่องแล้ว บรรยากาศสัปปายะ  พร้อมมีประกาศข้อที่ควรปฏิบัติด้วย

 

หน้าแรก » การศึกษา