วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 01:16 น.

การศึกษา

เตรียมอัญเชิญใบโพธิ์ทอง-เงินไปวัดพระธรรมกายกรุงโซล

วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 19.42 น.

เตรียมอัญเชิญใบโพธิ์ทอง-เงินไปวัดพระธรรมกายกรุงโซล


“หลวงพ่อทัตตชีโว” เป็นประธานประกอบพิธีประดิษฐาน “แก้วรัตนพุทธมงคลเศรษฐี” สร้าง “มหาโพธิสวรรค์อนันตเศรษฐี” ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่ออัญเชิญประดิษฐานสถาปนา “วัดพระธรรมกายกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้” มีคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายภาคพื้นเอเชียตะวันออกร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในวันเข้าพรรษามหามงคล ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ณ พิมานศึกษาเพื่อการหลุดพ้น วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี “หลวงพ่อทัตตชโว” เมตตาเป็นประธานประกอบพิธีประดิษฐาน “แก้วรัตนพุทธมงคลเศรษฐี” สถาปนา “มหาโพธิสวรรค์อนันตเศรษฐี” ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ณ “มหาสุวรรณโพธิบรรณเศรษฐี” (ใบโพธิ์ทอง) และ “มหารชตโพธิบรรณเศรษฐี” (ใบโพธิ์เงิน) จารึกมงคลนามผู้สร้าง “วัดภาวนากรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้” โดยมีคณะสงฆ์ คณะเจ้าภาพผู้ใจบุญ และผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายภาคพื้นเอเชียตะวันออก เข้าร่วมงานฯ


งานบุญพิธีฯ เริ่มต้นด้วย “หลวงพ่อทัตตชีโว” ประธานสงฆ์ เมตตานำบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยการเจริญสมาธิภาวนา เพื่อกลั่นกาย วาจา และใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส รองรับบุญกุศลที่จะเกิดขึ้น ต่อด้วยการประดิษฐาน “แก้วรัตนพุทธมงคลเศรษฐี” ณ “มหาสุวรรณโพธิบรรณเศรษฐี” (ใบโพธิ์ทอง) และ “มหารชตโพธิบรรณเศรษฐี” (ใบโพธิ์เงิน) สถาปนา “มหาโพธิสวรรค์อนันตเศรษฐี” ที่จารึกมงคลนามของมหาปูชนียาจารย์ จำนวน ๕ รูป/ท่าน ๕ ใบยอด ๒ ชุด เพื่อน้อมถวายบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร), หลวงพ่อธัมมชโย, หลวงพ่อทัตตชีโว, คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุก สำแดงปั้น และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นปฐมเริ่ม


จากนั้น “หลวงพ่อทัตตชีโว” เมตตาอธิษฐานจิต และมอบพานมอบถวาย “มหาสุวรรณโพธิบรรณเศรษฐี” (ใบโพธิ์ทอง) และ “มหารชตโพธิบรรณเศรษฐี” (ใบโพธิ์เงิน) ชุดน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ แก่พระวิเทศภาวนาจารย์ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา, พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และเจ้าอาวาสวัดพระธรรมโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, พระวิเทศภาวนาธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี และพระวิเทศธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และเจ้าอาวาสวัดพระธรรมไทเป ไต้หวัน เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ ส่วนยอดสถาปนา “มหาโพธิสวรรคอนันตเศรษฐี” น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และอัญเชิญประดิษฐานรองรับการจารึกมงคลนามผู้สร้าง “วัดพระธรรมกายกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้” โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ และคณะสงฆ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถาฯ


ต่อเนื่องด้วยพระปลัดสุขสันต์ สุขสนฺโต เจ้าอาวาสวัดภาวนาหยางจู กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ พระมหา ดร. พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมปักกิ่ง เข้ารับ “มหารชตโพธิบรรณเศรษฐี” จากท่านประธานสงฆ์ เพื่ออัญเชิญถวายคณะสงฆ์ที่เมตตามาร่วมงานประกอบพิธีอธิษฐานจิตประดิษฐาน ณ “มหาโพธิสวรรคอนันตเศรษฐี” (ต้นโพธิ์เงิน) และคณะเจ้าภาพผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก เข้ารับ “มหาสุวรรณโพธิบรรณเศรษฐี” (ใบโพธิ์ทอง) จากท่านประธานสงฆ์ เพื่ออัญเชิญอธิษฐานจิตร่วมประดิษฐาน ณ “มหาโพธิสวรรคอนันตเศรษฐี” (ต้นโพธิ์ทอง) ให้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ เป็นสัญลักษณ์แห่งรวมพลังศรัทธาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นยังนิมิตหมายอันดีในการสถาปนา “วัดพระธรรมกายกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้” ให้สำเร็จเสร็จบริบูรณ์ด้วยพลังแห่งความรู้รักสามัคคีของหมู่มวลชาวพุทธอีกด้วย


เมื่อ “มหาโพธิสวรรคอนันตเศรษฐี” ทั้งต้นโพธิ์ทอง และต้นโพธิ์เงิน ได้สถาปนาเสร็จสิ้นแล้ว “หลวงพ่อทัตตชีโว” ได้เมตตาอธิษฐานจิตปิดแผ่นทอง และโปรยรัตนชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มีส่วนร่วมในการสถาปนาฯ ก่อนที่จะเมตตาให้โอวาท และมอบพรอันประเสริฐแก่ผู้ร่วมงานฯ ในท้ายที่สุดพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้เมตตาสัมโมทนียกถา มอบพระของขวัญที่ระลึก พร้อมด้วยรัตนชาติต้นสมบัติแก่คณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มาร่วมงานได้ร่วมกันอธษฐานโปรย ณ โคนต้น “มหาโพธิสวรรคอนันตเศรษฐี” ด้วยความปลื้มปีติใจกันถ้วนหน้า


ซึ่งหลังจากนี้ คณะทำงานของ “เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายภาคพื้นเอเชียตะวันออก” จะได้อัญเชิญ “มหาโพธิสวรรค์อนันตเศรษฐี” ทั้งต้นโพธิ์ทอง และต้นโพธิ์เงิน ที่คณะศรัทธาสาธุชนได้ร่วมใจสถาปนาขึ้นนี้สู่ดินแดนประเทศเกาหลีใต้ เพื่อสถิตประดิษฐานเป็นเครื่องตรึกระลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดุจบารมีธรรมแห่งพระพุทธคุณได้แผ่ขยายร่มธรรมแห่งความสุข ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาให้กว้างออกไป และเปิดโอกาสให้ผู้เป็นเจ้าของบุญได้ร่วมกันประดิษฐาน “แก้วรัตนพุทธมงคลเศรษฐี” ดวงแก้วรัตนชาติประจำตัว พร้อมจารึกมงคลนามของเจ้าของบุญ เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์แห่งการเป็นหนึ่งในผู้สถาปนา “วัดพระธรรมกายกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้” สืบไป

.........................

(หมายเหตุ : ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก)