วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16:23 น.

การศึกษา

เข้าพรรษามหามงคล เทอร์มินอล21 โคราช ฉายหนังดูฟรี

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 15.24 น.

เข้าพรรษามหามงคล เทอร์มินอล21 โคราช ฉายหนังดูฟรี

 

ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วัน ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมา ร่วมกับองค์กรภาคีอีกหลายภาคส่วน ได้จัดทำโครงการ ในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และ ช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ภายใต้ชื่องาน  "พุทธประเพณีเข้าพรรษามหามงคล"( สักการ 12 พระธาตุประจำปีทำความดีถวายพ่อหลวง ) ตั้งแต่วันที่ 5 -19  กรกฎาคม 2560  ณ  เทอร์มินอลฮอลล์ 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราช โดยภายในงาน ได้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ /กิจกรรมการประกวดแข่งขันทางพระพุทธศาสนา ของน้องๆนักเรียน ตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา / พิธีสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย/ พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในวโรกาส ปีอายุวัฒนมงคล ครบ 90 พรรษา ของพระองค์ท่าน/ พิธีทอดผ้าป่า 9 วัด พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

 

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่ได้เดินทางเข้ามาร่วมชมงาน เช่นนิทรรศการหล่อเทียน ของชาวจังหวัดนครราชสีมา / นิทรรศกาล ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายในงานนอกจากนี้ ยังมีการจัดบูธที่เปิดโอกาสให้ท่านพุทธศาสนิกชน ที่เข้ามาภายในงาน ได้มีโอกาส สร้างบุญ กันอีกด้วย เช่น บูธตักบาตรพระอรหันต์108 พระองค์ / บูธตักบาตรพระประจำวันเกิด / บูธทอดผ้าป่า 9 วัด / บูธหล่อเทียนตามปีนักษัตร เป็นต้น

 

อีกทั้งภายในงาน ยังได้เนรมิต hall 2 ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วัน ให้เป็นโรงภาพยนตร์3 มิติ เบอร์ฉายภาพยนตร์ 3 มิติ 5 เรื่องควบ ให้แก่พุทธศาสนิกชนที่สนใจ เข้ามารับชมภาพยนตร์สามมิติได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยการฉายแสดงภาพยนตร์นั้น จะมีการแสดงภาพยนตร์ทั้งหมด 4 รอบต่อวัน รอบที่ 1 เปิดใช้ตั้งแต่เวลา 11.00 น.รอบที่ 2 เปิดใช้ตั้งแต่เวลา 13.00  รอบที่ 3 เปิดฉายในเวลา 15 .00  และรอบที่ 4 เปิดใช้ในเวลา 18.00 น กิจกรรมต่างๆภายในงาน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้พุทธศาสนิกชนที่ได้เข้ามาร่วมงาน มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะ ในช่วงเข้าพรรษา และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือ เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้สั่งสมบุญด้วยการให้ทานรักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นภายในงานจึงได้รับการตอบรับ จากเยาวชน และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมา อย่างมากมาย

หน้าแรก » การศึกษา