วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 11:53 น.

การศึกษา

โลจิสติกส์ฯ SPU คืนสู่เหย้าอบอุ่น

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 17.21 น.

โลจิสติกส์ฯ SPU   คืนสู่เหย้าอบอุ่น

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดกิจกรรม  "LSC Reunion for Lifelong Learning" คืนสู่เหย้าเพื่อพบปะสังสรรค์ ให้แก่ศิษย์เก่า ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นการพบปะสังสรรค์ฉันท์พี่น้อง และนอกจากนี้ได้มีพิธีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ 1.คุณสุภาวดี  ปินเครือ  2.คุณธัญญรัศม์ รัตนสิทธิ์ภักดี 3.คุณภัทราวุธ แสนเลิศ  4.ธวัชชัย สุทธิจันทร์นภา 5.คุณภวัต อภิเดชาไชย 6.คุณพัทชรัตน์ เขตประเสริฐกุล  7.คุณสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์   ซึ่งทั้ง 7 ท่านนี้ เป็นผู้ที่ประสบความเร็จในหน้าที่การงาน  เป็นผู้บริหารระดับชั้นผู้จัดการ และใด้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเสมอมา ซึ่งบางท่านได้สำเร็จการศึกษาต่อเนื่องทั้งในระดับตรี ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วย  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นพพร เทพสิทธา คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้มอบรางวัล  ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)  

หน้าแรก » การศึกษา