วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 02:32 น.

การศึกษา

มส.บรรยายธรรมแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 21.50 น.

มส.บรรยายธรรมเรื่อง "วันที่ดอกบัวผลิบานในใจ" แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล


วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.9, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายธรรมเรื่อง "วันที่ดอกบัวผลิบานในใจ" แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล ณ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 

(หมายเหตุ : สามารถฟังคลิปประกอบที่ อธิการบดี "มจร" แนะแนวทางการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จด้วยหลักพละ 5 ช่วงกลางๆของคลิป)

 

 

 

 

 

หน้าแรก » การศึกษา