วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 19:47 น.

การศึกษา

นิสิตม.มหาสารคามแต่งแฟนซีดำนา“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

วันอาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 10.08 น.

นิสิตม.มหาสารคามแต่งแฟนซีดำนา“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”


 

โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานถวายพานพุ่ม   เปิดกรวยถวายพระพร กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย อาจารย์ สันทนา ภิรมย์เกียรติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตนักเรียน ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ร่วมกันลงแขกปักดำนา เป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 บนเนื้อที่ 3 ไร่ ภายใต้แนวคิด “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”

 

 

สีสันลงแขกดำนาในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์  มีนิสิตจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แต่งกายชุดแฟนซีแปลกตา จัดการแสดงออกลีลาประกอบเสียงเพลง เสียงดนตรี เพื่อสร้างสีสัน เรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ เพิ่มบรรยากาศให้การลงแขกดำนาเต็มไปด้วยความสนุกสนาน คลายความเหนื่อยล้าจากการปักดำนาไปได้มาก

 

กิจกรรมครั้งนี้จัดเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รักษาและอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกปักดำนา ซึ่งเป็นรากฐานของคนไทย ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร โดยมีอาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้สืบสานประเพณีลงแขกดำนาร่วมกัน  โดยได้กำหนด “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

 

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้ดำเนินการในพื้นที่แปลงนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ซึ่งการดำนา นับเป็นภูมิปัญญาวิถีชีวิตชาวนาอีสานในอดีตเมื่อถึงฤดูการทำนา โดยชาวนาจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนช่วยเหลือจุนเจือกัน ช่วยกันทำนาโดยไม่มีค่าจ้างแรงงาน แต่ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมสมัยใหม่ ทำให้แรงงานในนาขาดแคลนอย่างหนัก หลายครอบครัวจึงมีการจ้างแรงงานจากที่อื่นมาช่วย ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ซึ่งทำให้ปัจจุบันประเพณีลงแขกปักดำนา อันเป็นประเพณีที่ดีงามที่ใกล้จะสูญหายไปจากสังคมในชนบท และกำลังจะกลายเป็นตำนาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกปักดำนาให้คงอยู่สืบไป

 

หน้าแรก » การศึกษา