วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 06:23 น.

การศึกษา

"ศน.-พศ."ถกยับยั้งเกมส์"Fight of Gods"

วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560, 15.08 น.

"ศน.-พศ."ถกยับยั้งเกมส์"Fight of Gods"


"ศน.-พศ."จับมือหลายภาคส่วนถกเกมส์ "Fight of Gods" เร่งยับยั้งเหตุใช้พระพุทธเจ้าและพระเยซูเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้ส่งผลกระทบต่อศาสนา
 


วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เมื่อเวลา 09.00 น. นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับกรณีการเผยเเพร่เเละจำหน่ายเกมส์ Fight of Gods ทางเว็บไซต์ พร้อมด้วยผู้เเทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยทางสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ดังนี้ บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ และ บาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายสื่อสารสังคม


ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  ที่สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ อาคาร 1  นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เป็นประธานในที่ประชุมหารือเพื่อดำเนินการแก้ไข ยับยั้ง เคสลบหลู่พระพุทธศาสนา กรณีเกมส์ Fight of Gods เกมส์ต่อสู้รวมเทพเจ้า – ศาสนา ที่มีการใช้พระสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า และพระเยซู โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล นายธนิต ประภาตนันท์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร นายสัจจะ โชคบุญส่งสวัสดิ์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตัวแทนมูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา 3 คนประกอบด้วยนางเพ็ญศรี จาติกวณิช นายสายัณห์ เชยอักษร นางจุฑามาศ วงศ์พระจันทร์  และผู้แทนจากกรมการศาสนาและตัวแทนของแต่ละหน่วยงานข้างต้น


นายบุญเชิดได้ขอให้มูลนิธิฯ เปิดคลิป Fight of Gods Trailer ให้กับทางผู้ร่วมประชุมได้ดู แล้วจึงนำเข้าสู่ประเด็นกรณีของเกมส์ว่าควรต้องดำเนินการ มีการพูดคุยเรื่องว่าสามารถใช้กฎหมายใดในการนี้ได้บ้าง มีการชี้แจง กฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206, พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 47, ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดีทัศน์แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาวีดีทัศน์และสื่อโฆษณา พ.ศ. 2552 ทางผู้อำนวยการสำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีฯ ได้ชี้แจงว่าถึงข้อจำกัดของกฎหมายเหล่านี้และข้อแนะนำในการดำเนินการเพื่อมิให้ติดข้อจำกัดของกฎหมายเหล่านี้


นางจุฑามาศได้ชี้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตเกมส์นี้ว่า เป็นชาวไต้หวัน ที่เคยทำงานอยู่ในประเทศออสเตรเลีย และก่อตั้งบริษัท Digital Crafter พร้อมทั้งทีมงานชาวไต้หวันขึ้น และมีบริษัท PQube Limited เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายมีบริษัท Valve Corporation เป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการดาวน์โหลดเกมผ่านระบบ Steam รวมถึงความคืบหน้าของประเทศมาเลเซียในการดำเนินการแจ้งไปทาง Valve Corporation ให้ถอดเกมส์นี้ออกจาก Steam รวมทั้งบล็อก Steam เพื่อมิให้ชาวมาเลเซียเข้าไปใช้บริการดาวน์โหลดเกมส์ได้ ซึ่งเป็นแนวทางที่เด็ดขาดและเห็นว่าทางบ้านเราควรนำมาเป็นแนวทางได้  นอกจากนี้สิ่งที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการไปแล้วคือ ส่งจดหมายถึง CEO บริษัท Digital Crafter ซึ่งเป็นผู้ผลิตเกมส์ เพื่อให้หยุดการจำหน่ายเกมส์นี้ทั่วโลก  ส่งจดหมายถึง Managing Director บริษัท PQube Limited ผู้แทนจัดจำหน่าย ให้หยุดการจำหน่ายเกมนี้


นายบุญเชิดได้กล่าวสรุปการดำเนินการดังนี้ 1. กรณีเกมส์  Fight of Gods นี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะทำหนังสือส่งถึงปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้กระทรวงดิจิทัลฯ ดำเนินการหยุดยั้งการลบหลู่นี้ตามข้อกฎหมายที่ทำได้ เสร็จภายในสัปดาห์นี้ 2. มาตรการเชิงรุกในที่ประชุมเห็นสมควรให้สมควรในการดำเนินการแบบเชิงรุกแบบถาวร ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะเป็นแม่งานในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป 


.................
 
(หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Varintorn Hema และ Knowing Buddha & 5000s.org) 

หน้าแรก » การศึกษา