วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 06:24 น.

การศึกษา

พระธรรมทูตทั่วโลกกำหนดแผนปกป้องพุทธ

วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560, 18.36 น.

พระธรรมทูตทั่วโลกกำหนดแผนปกป้องพุทธ
 

คณะพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศทั่วโลกร่วมประชุมสามัญประจำปี2560 องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชาอาณาจักรและไอร์แลนด์ กำหนดแผนปกป้องพระพุทธศาสนาและเผยแผ่พุทธธรรมให้แผ่ไปกว้างไกลทั่วโลก

 

 

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2560  พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานเปิดงานประชุมพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ประจำปี 2560  ณ วัดมหาธาตุ เมืองคิงส์บรอมลี สหราชอาณาจักร พร้อมด้วยคณะพระมหาเถรานุเถระ มีพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา พระกิตติโสภณวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย ในการประชุมคราวนี้จัดขึ้นโดยองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ โดยมีพระเทพภาวนามงคล ประธานองค์กรฯ ทั้งมีพระธรรมทูตมาร่วมประชุมจากทั่วโลก

 

พระพรหมสิทธิ ได้อ่านสาสน์ ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และกล่าวเปิดประชุม "....พระธรรมทูตไทยทั่วโลก พร้อมสำหรับงานที่สำคัญของคณะสงฆ์ไทย และพระธรรมทูตทั่วโลก ทุกวัดในต่างประเทศต้องเป็นศูนย์กลาง ของประชาชนชาวไทย ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างไพศาลแก่พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทย

 

การประชุมพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ สามัญประจำปี 2560  มีพระมหาเถรานุเถระ พระธรรมทูตไทยจากทั่วโลกกว่า 200 รูป ร่วมประชุม บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ได้ปรึกษาหาแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งในการดูแลปกป้องพระพุทธศาสนา เผยแผ่พุทธธรรมให้แผ่ไปกว้างไกลทั่วโลก  พร้อมกันนี้พระวิเทศปุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปคนใหม่  โดยนำคำปฏิญญาจากการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป   นำเสนอต่อที่ประชุมและได้บรรยายเกี่ยวกับการสร้างวัดไทยในทวีปยุโรปพร้อมกับการ นิมนต์พระธรรมทุกและเชิญเข้าร่วมประชุมสมัยสามัญปีหน้าที่วัดพุทธารามสวีเดน และการร่วมประชุมสันติภาพภาพโลกที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในหว่างมิถุนายนและกรกฎาคม ปี 2561 

 

พระวิเทศปุญญาภรณ์ ระบุว่า ปัจจุบันในยุโรปได้มีการขยายวัดไทยไปหลายประเทศประมาณ 150 วัด (เฉพาะในส่วนของมหานิกาย) หากนับรวมกันทั้งสองนิกายจะมีวัดไทยที่สมบูรณ์แล้วประมาณ 250 วัด ซึ่งได้มีพระธรรมทูตมาปฏิบัติศาสนกิจทั้งยุโรปและสหราชอาณาจักรประมาณ 300 รูป ซึ่งถือว่ามากที่สุดในสมัยของเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และพระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศในปัจจุบัน

หน้าแรก » การศึกษา