วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 09:31 น.

การศึกษา

ราชมงคลตรัง รวมใจ ปลุกดาวเรืองเป็นสัญลักษณ์

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 18.43 น.

ราชมงคลตรัง รวมใจ ปลุกดาวเรืองเป็นสัญลักษณ์ ถวายเป็นราชสักการะ

 
 
ชาวราชมงคลตรัง รวมใจปลูกดอกดาวเรืองแปรสัญลักษณ์เลข ๙ และสัญลักษณ์โบว์ไขว้ส่วนด้านล่างนั้นเป็นตัวอักษร "ราชมงคลตรัง" เพื่อถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙
 
 

หน้าแรก » การศึกษา