วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 09:18 น.

การศึกษา

อาชีวะ...จิตอาสา “ทำความดีเพื่อพ่อ” กว่า 100 กิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 13.22 น.

อาชีวะ...จิตอาสา “ทำความดีเพื่อพ่อ” กว่า 100 กิจกรรม

          
 
 
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมต่าง ๆ มาตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน รวมกว่า 100 กิจกรรม และในช่วงพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2560 สอศ. ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดตกแต่งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 2 ซุ้ม บริเวณสี่แยก จ.ป.ร. และสะพานมัฆวานรังสรรค์ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
 
 
การจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน โดยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
 
 
การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และเครื่องกระจายเสียง โดยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคนครนายกการจัดรถเคลื่อนย้ายดอกไม้จันทน์ไปส่งยังเมรุวัดมกุฏกษัตริยารามจำนวน 3 คัน โดยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก การจัดรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน จำนวน 2 คัน โดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
 
 
การให้บริการอาหาร น้ำดื่ม และอาหารว่าง  โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลางและ การแจกพัดคลายร้อน ผลิตโดยวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
                
 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า ลูกเสือวิสามัญ นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก จะมาให้บริการดูแลเรื่องความสะอาดโดยรอบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณสี่แยก จ.ป.ร. และสะพานมัฆวานรังสรรค์ ส่วนอาคาร สอศ. ที่ตั้งอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัด หน่วยพยาบาล และสถานที่สำหรับรับประทานอาหาร และพักผ่อน นอกจากนี้ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมเป็นจิตอาสา พร้อมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนอย่างเต็มที่อีกด้วย

หน้าแรก » การศึกษา