วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 10:22 น.

การศึกษา

ย้ายศูนย์บริการพระสงฆ์ไปตั้งภายในมธ.ท่าพระจันทร์

วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 13.28 น.


ย้ายศูนย์บริการพระสงฆ์ไปตั้งภายในมธ.ท่าพระจันทร์


 

ย้ายศูนย์อำนวยความสะดวกพระภิกษุสามเณรฯ รองรับพระสงฆ์เข้าภายในบริเวณพระราชพิธี ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ บริเวณตรงประตูทางเข้าฝั่งสนามหลวง

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กรมการศาสนาและสมาคมศิษย์เก่า มจร ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกพระภิกษุสามเณรและแม่ชีขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าปลงธรรมสังเวช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ณ บริเวณท่าราชวรดิฐษ์ ต่อมาได้ย้ายเข้าตั้งที่ราชนาวีสโมสร และได้จัดส่งพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณร แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมเข้าปลงธรรมสังเวชฯ ซึ่งมีจำนวนกว่า 150,000 รูป/คน 


ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของศูนย์ยังคงต้องทำหน้าที่ต่อ โดยเฉพาะในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คาดว่าจะมีพระภิกษุสามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ยังคงมีเข้าไปภายในบริเวณพระราชพิธีดังกล่าว


 
เพื่อความสวยงามสร้างกุศลศรัทธาแก่เหล่าพุทธศาสนิกชนที่ได้เห็นพระสงฆ์ของพระราชาที่ประสงฆ์จะมีส่วนร่วมในพระราชพิธีดังกล่าว ทางศูนย์จึงกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดงาน โดยศูนย์ได้ย้ายเข้าไปตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ บริเวณตรงประตูทางเข้าฝั่งสนามหลวง ซึ่งสามารถรองรับพระภิกษุสามเณรที่เข้ามาในพื้นตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคัดกรอง ก่อนส่งต่อไปยังที่พักพระสงฆ์บริเวณเต้นท์ภายในราชนาวีสโมสร ซึ่งพระภิกษุสามเณรและแม่ชีต้องลงทะเบียน ณ จุดคัดกรองของศูนย์ก่อนเข้าไปยังจุดรวม ณ ราชนาวีสโมสร

 

อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ทางศูนย์ จะดูแลและอำนวยความสะดวกพระภิกษุสามเณรที่ประสงค์จะเข้าชมนิทรรศการ ตามรอบและข้อกำหนดของทางราชการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป ในกรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0875853794 ,0910922769, 0824404949

หน้าแรก » การศึกษา