วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 07:06 น.

การศึกษา

“รัฐบาล”เตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 15.59 น.

“รัฐบาล”เตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

ถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.  
                


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 23 พ.ย.2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการบูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 ร่วมกับตัวแทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และกรุงเทพมหานคร ภายหลังการประชุม พล.อ.ธนะศักดิ์ แถลงว่า รัฐบาลจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.60 - 1 ม.ค. 61 โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีเจริญจิตตภาวนา พิธีเจริญพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

 

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า โดยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 จัดขึ้นในเวลา 19.00 น. ของวันที่ 31ธ.ค. 60 ถึงเวลา 00.30 น. วันที่ 1 ม.ค.61 ทั้งวัดในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดทั่วประเทศ รวม 23,577 แห่ง นอกจากนี้มีการจัดไหว้พระ 10 วัด 10 รัชกาล การสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน 16 จังหวัดที่ติดกับชายแดน รวมถึงจะจัดให้มีการสวดมนต์ข้ามปีอุทยานแห่งชาติ 71 แห่ง และวัดไทยในต่างประเทศ 120 วัด นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับประเทศที่นับถือศาสนาพุทธจัดให้มีการสวดมนต์ข้ามปีพร้อมกัน อาทิ วัดอาซากุสะ ประเทศญี่ปุ่น วัดมัชฌิมาราม มาเลเซีย วัดพระธาตุหลวงเหนือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจะจัดให้มีการสวดมนต์ข้ามปีตามหลักศาสนาคริสต์ ฮินดู พราหมณ์

 

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ในส่วนของกทม.ได้จัดให้มีการสวดมนต์ข้ามปีที่ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพฯ จากเดิมจัดที่ท้องสนามหลวง และจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร เวลา 07.00 น. พร้อมกันนี้จะมีพิธีแห่พระพุทธนวราชบพิตรรอบกรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนสักการะ ก่อนนำมาประดิษฐานที่ลานคนเมือง รวมถึงทางพศ.ได้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ข้ามปีแจกจ่ายประชาชน 1 แสนเล่ม ซึ่งเป็นบทสวดที่ทางมหาเถรสมาคม (มส.) จัดทำขึ้น และสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ของพศ. ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 4 ธ.ค. 60