วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 09:48 น.

การศึกษา

ม.รังสิต เปิดงาน “ข้าวใหม่ ปลา(ปลาอันดา)มัน”

วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 12.42 น.

ม.รังสิต เปิดงาน “ข้าวใหม่ ปลา(ปลาอันดา)มัน”

 

เครือข่ายวัฒนธรรมข้าว จับมือพันธมิตรฟื้นมรดกข้าวไทย จัด “เทศกาลข้าวใหม่” โดยมหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานข้าวใหม่ ปลา(ปลาอันดา)มัน ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี ตัวแทนเครือข่ายวัฒนธรรมข้าว กล่าวถึงที่มาของการรื้อฟื้นวัฒนธรรมข้าวใหม่ ว่า นับตั้งแต่อดีต เมืองไทยนั้นเป็นเสมือน “อู่ข้าวอู่น้ำ” ของดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งคำว่าอู่ข้าวอู่น้ำนี้เป็นพื้นฐานของอารยธรรมไทยเรื่อยมา จากรัชกาลที่ 4-5 เป็นต้นมา “ข้าว” เป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าถึง 70-80% ของ GDP ประเทศติดต่อกันมาหลายสิบปี ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมไทย ข้าวเหนียว ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งต่างมีเรื่องราวตำนานที่น่าสนใจก็จะถูกรื้อฟื้นขึ้นมา เพื่อให้ข้าวไทยยังคงเป็นเสาหลักของสินค้าเกษตรของไทยต่อไป

 

“เทศกาลข้าวใหม่ เปรียบเสมือน เทศกาลต้อนรับสิ่งใหม่ นำมาซึ่งความปีติ ความหวังใหม่ ความปรารถนาดีต่อกันของผู้ คนในสังคม ในเชิงเศรษฐกิจ เห็นได้ชัดจากเรื่องของรายได้ที่ เพิ่มขึ้นของชาวนาซึ่งอยู่ในส่วนการผลิต โดยเฉพาะเกษตรกรที่ผลิตระบบอินทรีย์ การรื้อฟื้นสายพันธุ์ข้าวดั้งเดิมที่มีความโดดเด่นเฉพาะ จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นโดยตรง ทั้งนี้ผลจะปรากฏชัดมากขึ้นเมื่อเทศกาลนี้เกินขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

 

 

นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า เทศกาลข้าวใหม่ มีแนวคิดการจัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา โดยเฉพาะทางด้านการเกษตรและพัฒนาชนบท หรือทรงเป็นกษัตริย์แห่งเกษตร” ที่แท้จริง สำหรับเทศกาลข้าวใหม่ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรังสิตนั้น จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “ข้าวใหม่ ปลา(อันดา)มัน” ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

“ภายในงานข้าวใหม่ ปลา(อันดา)มัน ที่จัดขึ้นนี้มีการตักบาตรข้าวสารใหม่ พระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 การจัดตลาดข้าวใหม่ โดยเป็นข้าวใหม่จากภาคต่างๆ ของประเทศไทยและจำหน่ายโดยชาวนา พร้อมกันนี้เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานได้ชิมข้าวใหม่ด้วยกัน และร่วมรณรงค์มอบของขวัญปีใหม่ ด้วยข้าวและการบริโภคข้าวใหม่ ในวันปีใหม่ เพื่อสร้างความเป็นมงคล และส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจในสินค้าเกษตร ซึ่งก็คือ ข้าวใหม่ จากข้าวสายพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย” รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม ม.รังสิต กล่าวเพิ่มเติม

 

หน้าแรก » การศึกษา