วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 15:55 น.

การศึกษา

ม.รามฯ อบรมภาษาต่างประเทศฟรี

วันศุกร์ ที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 11.52 น.

ม.รามฯ อบรมภาษาต่างประเทศฟรี

 
                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์  ระเบียบโลก ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการฝึกอบรม “เพิ่มสมรรถนะในการใช้ภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน” ปีงบประมาณ2561 ให้แก่บุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตและประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  -14มกราคม2561 
 
                        
ทั้งนี้เปิดอบรม6หลักสูตร ได้แก่ภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี โดยอบรมวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ จำนวน รุ่น ได้แก่รุ่นที่ 1เปิดอบรม ระหว่างวันที่ 18  ธันวาคม 2560 15 มกราคม 2561 เวลา 14.00 – 17.00น. หรือ เวลา 18.00 – 21.00 น.และ รุ่นที่ 2 เปิดอบรมระหว่างวันที่ 17 มกราคม –12 กุมภาพันธ์2561เวลา 18.00 – 21.00 น. และภาษาเมียนมา และภาษาอินโดนีเซียนอบรมวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ จำนวนรุ่น  เปิดอบรม ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม2560 15 มกราคม2561 เวลา14.00 – 17.00น.
 
                        
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเป็นบุคคลทั่วไป มีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า80%และได้รับวุฒิบัตรเมื่อสอบผ่านครบตามหลักสูตร เอกสารที่ใช้สมัครประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฉบับ และรูปถ่ายขนาด1นิ้ว จำนวนรูป ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ –14 มกราคม 2561 ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น ห้อง 408 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2310-8903-4 หรือที่http://www.ril.ru.ac.th/freeclass.html , http:// www.facebook.com/rilram