วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 21:49 น.

การศึกษา

มทร.อีสาน ร่วมมือชาวจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 12.33 น.

มทร.อีสาน ร่วมมือชาวจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

 

 
 
ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลอีสาน ประจำวิทยาเขตสกลนคร กล่าวว่า ชาวจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับอำเภอพังโคน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพังโคน (กศน.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลพังโคน และเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา พร้อมใจกันแต่งกายจิตอาสา และตั้งมั่นทำความดีด้วยหัวใจด้วยการทำงานจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อวันที่ ธันวาคมที่ผ่านมา  ซึ่งหลังจากนี้ไปวิทยาเขตสกลนครจะมีกิจกรรมจิตอาสาทุกวันพุธ โดยมีการร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสามากมาย อาทิ การกวาดถนน เก็บขยะ ตัดหญ้า บริเวณถนนอำเภอพังโคน-วาริชภูมิ และบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสาธารณประโยชน์ และสนองนโยบายด้านการเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีภาวะความเป็นผู้นำทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสังคมและประเทศต่อไป

หน้าแรก » การศึกษา