วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 07:07 น.

การศึกษา

ปตท. สานต่อ คนมันส์พันธุ์อาสา“ภารกิจคืนชีวิตสายน้ำคุ้งบางกะเจ้า”

วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 08.28 น.

 ปตท. สานต่อ คนมันส์พันธุ์อาสา“ภารกิจคืนชีวิตสายน้ำคุ้งบางกะเจ้า”

 
 
วิกฤตการณ์ของโลกและในประเทศไทย ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความขาดแคลนและด้อยโอกาสของผู้คน ชุมชน กระทั่งการถูกทำลายและสูญเสียทรัพยากรด้านต่างๆ ของประเทศ จุดร่วมเพื่อกู้วิกฤตและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างหนึ่งคือหัวใจแห่งการให้ ความเสียสละ “พลังจิตอาสา” เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา รักษาปัญหาต่างๆ ในสังคม
 
 
จากเจตนารมณ์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้วยการสร้างเครือข่าย “พลังความดี” สู่รายการโทรทัศน์ อีกช่องทางหนึ่งที่อยากขยายการมีส่วนร่วมในการสร้างพลังความดีให้แผ่กระจายออกไปในวงกว้าง ก็คือรายการ “คนมันส์พันธุ์อาสา” เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครือข่ายจิตอาสาจากทุกสารทิศ มารวมพลังกันทำความดีในรูปแบบต่างๆที่ตัวเองถนัด ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งก็ได้ทีมงานคุณภาพอย่าง ทีวีบูรพา มารับหน้าที่ในการถ่ายทอดเจตนารมณ์นี้ไปสู่สาธารณชน
 
 
คนมันส์พันธุ์อาสา - ปตท.ยังคงเดินหน้าสานต่อพลังความดี   ด้วยกิจกรรม “ภารกิจคืนชีวิตสายน้ำคุ้งบางกะเจ้า” ณ คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)โดยคุณเยาวนุช  กว้างสุขสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กร  ร่วมกับนายอำเภอพระประแดงและเครือข่ายชุมชนคุ้งบางกะเจ้า (ตำบล) จ.สมุทรปราการ และเครือข่ายจิตอาสา ร่วมดำเนินการอนุรักษ์คูคลองและผืนป่าคุ้งบางกะเจ้า ทั้งการจัดการขยะ ปลูกต้นจาก  บำบัดน้ำเสีย ฟื้นฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในคุ้งบางกะเจ้า เพื่อคงความเป็นปอดให้กับคนเมืองตลอดไป โดยมี ดาราสาว“หวานหวาน อรุณณภา พานิชจรูญ”   ร่วมเพาะจากและปลูกต้นจาก   รวมถึงอาสาสมัครทั่วไป  เครือข่ายพลังความดีจากทางรายการฯ  กลุ่มรักษ์คุ้งบางกะเจ้าผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ต.บางกอบัวและกองร้อย.รส.ทร.ที่ ๑ (ฐท.กท.) มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 
 
 
ภารกิจที่จะเกิดขึ้น 1. ภารกิจเพาะกล้าจาก (เพื่อการอนุบาล) 2.ภารกิจปลูกต้นจาก 3.ภารกิจปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นจาก ธรรมชาติคือชีวิต  มาคืนธรรมชาติให้งดงามกันเถอะ สามารถติดตามภารกิจครั้งนี่ได้ในรายการ “คนมันส์พันธุ์อาสา” วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 60 เวลา 16.00น. ทางช่อง 9 mcot hdช่อง30