วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 04:27 น.

บันเทิง

“อิ๋งอิ๋ง” พาเที่ยววัดห้วยปลากั้ง ในรายการ “ทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน”

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, 12.40 น.

 “อิ๋งอิ๋ง” พาเที่ยววัดห้วยปลากั้ง
ในรายการ “ทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน”   

 

 

 

 

“ทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน”   อิ๋งอิ๋ง-สิทธิณี กิตติสิทโธ ผู้ดำเนินรายการคนเก่งจะไปพบกับ “ช่วงสถาบันพระปกเกล้า” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจการรถไฟหลวงได้รับการพัฒนาขึ้นอีกขั้นหนึ่ง ทำให้การคมนาคมสัญจรระหว่างเมืองต่างๆมีความสะดวกสบายรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

“ช่วงหลวงพ่อพบโชค” ปัจจุบัน วัดห้วยปลากั้ง ถือเป็นวัดที่มีพลังศรัทธาจากต่างจังหวัด ต่างประเทศ เข้ามากราบไหว้นมัสการ และปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ถือเป็นจุดกำเนิดพุทธศาสนาในเชียงรายอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญ  โดยมีหลวงพ่อพบโชค ติสสะวังโส  ผู้เป็นเสมือนพระโพธิสัตว์ของคนที่นี่ และยังเป็นพระนักพัฒนาที่ไม่เพียงสิ่งก่อสร้างเท่านั้น หากยังมีโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อช่วยเหลือสังคม
ทุกวันนี้ ทางวัดห้วยปลากั้งกำลังพัฒนาและเร่งปลูกสร้างถาวรวัตถุมากมาย ซึ่งทั้งหมดต่างเกิดขึ้นจากบารมีและพลังศรัทธาของผู้คนชาวจังหวัดเชียงราย ที่มีต่อหลวงพ่อพบโชค ติสสวังโส ในการที่ทำให้วัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง

 

 

“ช่วงธนาคารออมสิน”  “ธนาคารออมสิน” ถือเป็นหนึ่งในสถาบันเพื่อการออมทรัพย์ที่ถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากษัตริย์ นับตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่พระองค์ทรงสร้างปฐมบทแห่งการออมให้เกิดขึ้นครั้งแรก ภายใต้ชื่อว่า  “คลังออมสิน” เพื่อเป็นต้นแบบการออม “ ธนาคารออมสิน”  ที่ยังคงสืบสานพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์จวบจนจนถึงทุกวันนี้  ในการส่งเสริมการออมให้กับพสกนิกรชาวไทย  ตลอดจนการสร้างความมั่นคง และการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนไทยทั้งประเทศ ตามดูได้ ศุกร์ 24 ก.พ.นี้ เวลา  22.00-22.30 น. ทาง NBT

หน้าแรก » บันเทิง