วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 19:09 น.

การเงิน หุ้น

กรุงศรีคว้า 2 รางวัล

วันอังคาร ที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 15.28 น.

กรุงศรีคว้า 2 รางวัล 

 
 
 นายวิธพล เจาะจิตต์  ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลกรุงศรี รับรางวัล Best Employer Brand Award และ Dream Company to Work for จากงาน Thailand Best Employer Brand Awards 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบัน Employer Branding Institute รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการเดินหน้าพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่น่าอยู่และสร้างให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งกรุงศรียังคงเดินหน้าเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง