วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 12:22 น.

การเงิน หุ้น

กสิกรไทยสำรองเงิน รับเทศกาลตรุษจีน 48,000 ล้าน

วันพุธ ที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 13.22 น.

กสิกรไทยสำรองเงิน รับเทศกาลตรุษจีน 48,000 ล้าน 

 
           
ธนาคารกสิกรไทยเตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็มเพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561 ในช่วงวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งสิ้น 48,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 21,000 ล้านบาท  เป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 8,500 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาค จำนวน 12,500 ล้านบาท  ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี 1,029 สาขา ทั่วประเทศ
 
 
สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 9,300 เครื่องทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 27,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 12,500 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาค จำนวน 14,500 ล้านบาท