วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 02:54 น.

การเงิน หุ้น

LHBANK ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้โต 10-15%

วันพฤหัสบดี ที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 12.40 น.

LHBANK ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้โต 10-15%

 

นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHBANK) เปิดเผยว่า ธนาคารตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่ออยู่ที่ 10-15% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนโต 9.1% ตามแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน โดยคาดว่าจีดีพีจะขยายตัวแตะระดับ 4%

                 

โดยการดำเนินธุรกิจยังคงมุ่งเน้นความเชื่อมโยงกันของบริษัทในกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โดยการนำผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในกลุ่มมาให้บริการที่ครบวงจร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และจากการที่กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้ผนึกกำลังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบกับ CTBC BANK ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการทำงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม รวมทั้งการขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าที่ทำธุรกิจต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ผ่านเครือข่ายของ CTBC BANK

                

นอกจากนี้ ธนาคารมีความระมัดระวังในการควบคุมคุณภาพสินเชื่อ โดยจะควบคุมอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL) ไม่ให้เกิน 2% ในปี 61 จากสิ้นปี 60 อยู่ที่ 1.88%

                

ด้านการขยายฐานสินเชื่อ เงินฝาก และการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม โดยการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน (Customer Segmentation) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม สำหรับเครือข่ายสาขาของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ปัจจุบันมี 133 สาขา แบ่งเป็นสาขาในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 47 สาขา และสาขาในภูมิภาค 86 สาขา หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 และร้อยละ 65 ตามลำดับ

                

นอกจากนี้ธนาคารยังไม่มีแผนปรับลดสาขาและพนักงาน เนื่องจากจำนวนสาขาที่มีอยู่มีความเหมาะสมต่อ การให้บริการ และโดยธนาคารจะปรับรูปแบบการให้บริการของสาขาให้มุ่งเน้นการบริการทางการเงินที่หลากหลายและครบวงจรแบบ One Stop Service คือ การให้บริการทางการเงินของธนาคาร การให้บริการด้านหลักทรัพย์ และการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์กองทุนรวม

                

ด้านนายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LH Fund) กล่าวว่า สำหรับปี 61 LH Fund ได้วางเป้าหมายที่จะผลักดันขนาดกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ให้เติบโตเพิ่มขึ้น 40% จากปีก่อนที่ 5.97 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 8.44 หมื่นล้านบาท และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมให้มากขึ้น โดยอาศัยความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการภายใต้กลยุทธ์ Asset Allocation ที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีในปี 60 ที่ผ่านมา