วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:23 น.

การเงิน หุ้น

SCB จับมือ กลุ่มไทยออยล์ ฉลองความสำเร็จ

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 13.11 น.

SCB จับมือ กลุ่มไทยออยล์ ฉลองความสำเร็จ

 
 
ไทยพาณิชย์ จับมือ กลุ่มไทยออยล์ ฉลองความสำเร็จสนับสนุนวงเงินกู้ระยะยาวครั้งแรก เพื่อลงทุนและพัฒนาโครงการในประ เทศเวียดนาม
 
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าส่งเสริมการขยายธุรกิจข องลูกค้าไปสู่ตลาดต่างประเทศอย่ างต่อเนื่อง ล่าสุดสนับสนุนทางการเงินให้กับ บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) ไลอะบิลลิตี้ จำกัด บริษัทในกลุ่ม บมจ.ไทยออลย์ ด้วยสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว วงเงิน 310,791 ล้านเวียดนามดอง เพื่อลงทุนและพัฒนาโครงการขยายค ลังเก็บสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม นับเป็นครั้งแรกในการสนับสนุนวง เงินกู้ระยะยาวในประเทศเวียดนาม ของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ มีต่อศักยภาพในการดำเนินธุรกิ จของบริษัทไทยออยล์ ในประเทศเวียดนามที่พร้อมจะเติบ โตอย่างแข็งแกร่งต่อไป โดยมี นางสาวศรมน อิงคตานุวัฒน์  รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Multi-Corporate Segment 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ และนางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกา รเงินและบัญชีคลัง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจ ากทั้งสององค์กรร่วมฉลองความสำเ ร็จ เมื่อเร็วๆ นี้