วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 18:57 น.

การเงิน หุ้น

เดือน ก.พ.อัตราเงินปันผลตอบแทนสูง 2.70% สูงกว่าตลท.เอเชีย

วันศุกร์ ที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2561, 10.42 น.

 เดือน ก.พ.อัตราเงินปันผลตอบแทน สูง 2.70% สูงกว่าตลท.เอเชีย 

 
 
 
ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์  2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,830.13 จุด เพิ่มขึ้น 4.5% จากสิ้นปี 2560  และปรับเพิ่มขึ้น 0.2% จากสิ้นเดือนก่อน สวนทางดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียยกเว้นเวียดนาม  ด้านมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ mai ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 รวม 68,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
 
 
 
ดร. ภากร ปีตธวัชชัย รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 SET Index เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นเดือนก่อน ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยความกังวลต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วเกินคาด อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยที่กดดันบรรยากาศการลงทุนในระยะสั้น เนื่องจากเกิดขึ้นตามเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศขยายตัวรวมทั้งการส่งออกของไทยด้วย
ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย   ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 41,305 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคที่ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิเป็นส่วนใหญ่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดตราสารหนี้ของไทยที่    ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิในเดือนกุมภาพันธ์
 
 
 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ปิดที่ 1,830.13 จุด เพิ่มขึ้น 4.47% จากสิ้นปี 2560 โดยมี 2 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า SET Index ได้แก่ กลุ่มทรัพยากร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ตามลำดับ
 
 
 
Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อยู่ที่ระดับ 16.55 เท่า ขณะที่ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 19.04 เท่า ซึ่งทั้ง Forward P/E และ Historical P/E สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.90 เท่า และ 17.58 เท่า ตามลำดับ      อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อยู่ที่ระดับ 2.70% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ที่ 2.42%    มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อยู่ที่ 18.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.3% จากสิ้นปี 2560 
 
 
 
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ mai ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 รวมอยู่ที่ 68,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 433,599 สัญญา ลดลง 15.14% จากเดือนก่อน มาจากการซื้อขาย Single Stock Futures ที่ลดลง