วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 08:33 น.

การเงิน หุ้น

กสิกรไทยร่วมปล่ยกู้อีซี่บาย

วันศุกร์ ที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2561, 12.16 น.

กสิกรไทยร่วมปล่ยกู้อีซี่บาย

 
 
 
มร.ฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ มร.โยชิโร ยามากูจิ   กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้บริหารจาก ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารธนชาต ฉลองความสำเร็จในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนร่วม (Syndicated Revolving Credit Facility) จำนวน 3,000 ล้านบาท แก่อีซี่บาย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยธนาคารกสิกรไทยทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการวงเงินสินเชื่อ (Sole Lead Arranger) และปล่อยสินเชื่อร่วมกับธนาคารกรุงเทพและธนาคารธนชาตจนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้