วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 17:43 น.

การเงิน หุ้น

ธ.กรุงเทพ เปิดสำรองที่นั่งสัมมนา ฟรี

วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561, 11.31 น.

ธ.กรุงเทพ เปิดสำรองที่นั่งสัมมนา ฟรี

 
ธนาคารกรุงเทพ เปิดสำรองที่นั่ง-ร่วมสัมมนาพิเศษ ฟรี!“การจัดการที่ดี ตามวิถีเกษตรก้าวหน้า”
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาพิเศษ “การจัดการที่ดี ตามวิถีเกษตรก้าวหน้า” สานต่อความสำเร็จ มุ่งมั่นสร้างต้นแบบ “วิถีเกษตรก้าวหน้า” ให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟรี! พร้อมชูเกษตรก้าวหน้าตัวจริงมาถ่ายทอดเคล็ดลับสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง ‘เกษตรไทย 4.0’ 
 
 
สำหรับเกษตรกรก้าวหน้า 3 รายที่มาร่วมแบ่งปันเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ในหัวข้อ ‘การจัดการให้เป็น คือหัวใจของความสำเร็จ’ ประกอบด้วย นายยศวัฒน์ ศิริอธิพันธ์ เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดเรื่อง ‘การจัดการผลผลิตพริกคุณภาพ เพื่ออุตสาหกรรม’ นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ถ่ายทอดเรื่อง ‘การจัดการอุตสาหกรรมนมโค’ และนายศักดิ์ดา ขัตติพะโล ถ่ายทอดเรื่อง ‘การจัดการสหกรณ์มะม่วงส่งออก ที่มีชื่อเสียงของไทย’ โดยมี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
 
 
ธนาคารขอเชิญชวนลูกค้า และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ “การจัดการที่ดี ตามวิถีเกษตรก้าวหน้า” ในหัวข้อ ‘การจัดการให้เป็น คือหัวใจของความสำเร็จ’ ได้ฟรี!- ไม่มีค่าใช้จ่าย! ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม กรุงเทพฯ 
 
 
ผู้สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งจำนวนจำกัดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าการสำรองที่นั่งจะเต็ม! ในระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2230-2654 กลุ่มงานเกษตรก้าวหน้า    สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ