วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 19:52 น.

การเงิน หุ้น

เคทีซีจับมือโรงพยาบาลกรุงเทพ

วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 17.44 น.

เคทีซีจับมือโรงพยาบาลกรุงเทพ

 
เคทีซีจับมือโรงพยาบาลกรุงเทพ จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพรังไข่ และมดลูก พร้อมเทคนิคผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
 
 
นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคั ญของการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ควรให้ ความสำคัญกับการตรวจสุ ขภาพและการตรวจภายใน เคทีซีจึงได้ร่วมกับศูนย์สุ ขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดชุดตรวจสุขภาพรังไข่และมดลูก  (Ovarian and Uterine Cancer Screening) ให้กับสมาชิกบั ตรเครดิตเคทีซี ในราคา 4,900 บาท โดยสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยา บาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2561
 
 
แพทย์หญิง หยิงฉี หวัง สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดผ่านกล้อง กล่าวว่า  การตรวจภายในมีความสำคัญกับผู้ หญิงทุกคน เพราะ “โรคภายใน” สามารถเกิดได้โดยไม่มีสาเหตุ ไม่มีปัจจัยเสี่ยง จะมีสัญญาณเตือนก็ต่อเมื่ ออาการหนักมากแล้ว แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการรั กษาที่ทันสมัยคือ “การผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ กทางนรีเวช MIS” (Minimally Invasive Surgery) โดยจะเปิดแผลเล็กน้อย 5-10 มิลลิเมตร 3-4 รู ซึ่งลดการกระทบกระเทือนอวั ยวะภายใน ลดภาวะแทรกซ้อน ลดความเจ็บปวดจากแผลผ่าตัด ผู้ป่วยใช้ระยะเวลาพักฟื้นน้ อยลง นอกจากโรคมะเร็งแล้ วโรคภายในของผู้หญิงที่น่ากลั วที่พบบ่อยและเป็นกันมาก โดยที่ยังไม่แสดงอาการ สามารถผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ กทางนรีเวชได้เช่นกัน ได้แก่ เนื้องอกมดลูก ซีสต์รังไข่ และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย การมาพบแพทย์เพื่อตรวจภายใน และอัลตราซาวนด์จึงควรปฏิบัติ เป็นประจำทุกปี 
 
 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทรศัพท์ 02 123 5000 หรือที่เว็บไซต์ www.ktc.c o.th สมัครบัตรเครดิตได้ที่ศูนย์บริ การสมาชิก “เคทีซี ทัช” ทุกสาขาทั่วประเทศ