วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 09:41 น.

การเงิน หุ้น

บัตรกรุงศรีชวน สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรทหาร 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561, 15.18 น.

บัตรกรุงศรีชวน สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรทหาร 3 จังหวัดชายแดนใต้

 

บัตรเครดิตกรุงศรี  ร่วมสนับสนุนการศึกษาเยาวชน  ชวนสมาชิกบัตรร่วมแลกคะแนนสะสม เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ใน  3 จังหวัดชายแดนใต้  โดยสมาชิกบัตรสามารถแลกคะแนนสะสม 1,000 คะแนนเท่ากับ 100 บาท  ผ่านทางแอปพลิเคชั่น UCHOOSE โดยเลือกเมนู แลกคะแนนสะสม > เครดิตเงินคืน/บริจาค > กอ.รมน. ภาค4  ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 15 พฤศจิกายน 2561 (เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้)