วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:08 น.

การเงิน หุ้น

ธอส. ฉลอง 65 ปี จัดทำเงินฝากออมทรัพย์ GHB Happy Birthday

วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561, 16.45 น.

ธอส. ฉลอง 65 ปี จัดทำเงินฝากออมทรัพย์ GHB Happy Birthday

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉลองครบรอบ 65 ปี ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ตอบแทนลูกค้าที่รักการออมจัดทำผลิตภัณฑ์ “เงินฝากออมทรัพย์ GHB Happy Birthday” รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ เปิดบัญชีถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 หลังจากนั้นรับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติ ของธนาคาร ณ ขณะนั้น โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปีละ 2 ครั้งตามงวดบัญชีที่ธนาคารกำหนด หากมีการถอนเงินฝากก่อนวันที่ 24 ตุลาคม 2563 จะถือเป็นการปิดบัญชีและจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี นับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ปิดบัญชี  กำหนดเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกและจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุด  ไม่เกิน 200 ล้านบาท รับเปิดบัญชีและฝากเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์(Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์