วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 17:53 น.

การเงิน หุ้น

ล็อกซเล่ย์ ผนึก ออมสิน ยกระดับตุ๊กตุ๊กไทย สู่ ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 10.28 น.

ล็อกซเล่ย์ ผนึก ออมสิน 

ยกระดับตุ๊กตุ๊กไทย สู่ ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

 
ปัจจุบันความนิยมใช้บริการรถสามล้อ หรือรถตุ๊กตุ๊ก มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีบริการขนส่งมวลชนที่หลากหลาย ประกอบกับนโยบายเดินหน้าแผนการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า ในกลุ่มรถสาธารณะ ตามแผนอนุรักษ์พลังงานของรัฐบาล ทำให้ผู้ใช้บริการหันมาใส่ใจกับบริการขนส่งที่ช่วยลดมลพิษมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถตุ๊กตุ๊กมีรายได้ลดลง
 
จากเหตุผลดังกล่าว บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารออมสิน จึงร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนสินเชื่อรถสามล้อไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพรถสามล้อรับจ้าง ให้มีโอกาสซื้อรถสามล้อไฟฟ้าไว้ใช้ประกอบอาชีพ โดยมี นายนิมิต ประเสริฐสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจพลังงาน บมจ.ล็อกซเล่ย์ และ น.ส.จิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้ารากฐานและสนับสนุนนโยบายรัฐ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมอัญชัน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
 
 
 
นายนิมิต ประเสริฐสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจพลังงาน บมจ.ล็อกซเล่ย์ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ายี่ห้อ TTF ของบริษัท ตุ๊ก ตุ๊ก แฟคตอรี่ ในประเทศไทยและแถบอินโดจีนแต่เพียงผู้เดียวเผยว่า รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าของล็อกซเล่ย์ เป็นรถที่มีสมรรถนะสูง รูปลักษณ์สวยงาม ถูกออกแบบมาให้สามารถชาร์จไฟฟ้าจากเต้ารับมาตรฐานปกติ ที่มีอยู่ทั่วไป (220โวลต์) การบำรุงรักษาก็ง่ายเนื่องจากไม่มีเครื่องยนต์ ไม่ต้องเติมน้ำมันหรือแก๊ส ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่เป็นพลังงานในการขับเคลื่อน ที่สำคัญใช้ชิ้นส่วนประกอบในไทยเป็นหลัก หากเกิดปัญหาบริษัทก็สามารถส่งทีมเซอร์วิสไปให้บริการได้ใน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่บริษัทจัดจำหน่ายเป็นเพียงรายเดียว ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านยานยนต์ (Type Approval) และความปลอดภัยจากสหภาพยุโรป
 
 
“เบื้องต้นบริษัทได้เชิญชวนผู้ขับรถตุ๊กตุ๊กสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการอนุมัติผ่อนผันให้จดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มาใช้บริการสินเชื่อจากธนาคารออมสินแล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งความร่วมมือนี้นอกจากจะเป็นการสนับสนุนอาชีพสร้างรายได้ให้ผู้ขับขี่รถสามล้อรายย่อยแล้ว บริษัทยังตั้งเป้าขยายฐานไปที่ ผู้ใช้รถตุ๊กตุ๊กในกลุ่มโรงแรม โรงพยาบาล เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ สถานศึกษา รีสอร์ทขนาดใหญ่ และกลุ่มรถขายอาหาร  เพราะรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้านอกจากจะช่วยลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศไทยด้วย” นายนิมิต กล่าว
 
น.ส.จิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้ารากฐานและสนับสนุนนโยบายรัฐ กล่าวถึงความร่วมมือกับบริษัทล็อกซเล่ย์ว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนฐานรากได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเพื่อการประกอบอาชีพ โดยเบื้องต้นธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพขับรถสามล้อบริการนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าแล้วจำนวนหนึ่ง นับเป็นก้าวแรกของความร่วมมือระหว่างเอกชนและธนาคารของรัฐในการสนับสนุนอาชีพให้คนขับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศตามนโยบายแห่งรัฐอีกด้วย 
 
สำหรับผู้ที่สนใจขอใช้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าไว้ประกอบอาชีพ หรือ ทดลองขับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า สามารถติดต่อได้ที่ คุณสุรวุฒิ มิลินทางกูร ฝ่ายธุรกิจสามล้อไฟฟ้า บมจ.ล็อกซเล่ย์ โทร.085-154-4898 อีเมล์ suravootmi@loxley.co.th