วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 05:49 น.

การเงิน หุ้น

เซ็นทารา คว้ารางวัล หุ้นยั่งยืน

วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 12.06 น.

เซ็นทารา คว้ารางวัล หุ้นยั่งยืน

 
 
เซ็นทารา คว้ารางวัล หุ้นยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
 สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาร  แสดงความยินดีกับ  ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ และ ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์  ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ได้รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment (THSI)”หรือ หุ้นยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เซ็นทารา (ชื่อในตลาดหลักทรัพย์ CENTEL) โดยมี สุพัตรา จิราธิวัฒน์, ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์, เดวิด กู๊ด และแอนดรู  แลงสตั้น ร่วมแสดงความยินดี ที่ห้อง M23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์