วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 01:36 น.

การเงิน หุ้น

อาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท ให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันพุธ ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 15.35 น.

อาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท

ให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
ธนาคารกรุงเทพส่งมอบอาคารเรียนหลังล่าสุด มูลค่ารวมกว่า 4,600,000 บาท ให้แก่โรงเรียนสหวิทยาคม (ธนาคารกรุงเทพ 30) จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  ภายใต้ “โครงการจัดสร้างอาคารเรียน ธนาคารกรุงเทพในชนบท” ซึ่งมีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เยาวชนในชนบทได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในสภาพแวดล้อม ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และพร้อมเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการ พัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

 

 

 

 

โครงการนี้เริ่มต้นในปี 2518 และยังคงได้รับการสานต่อมากว่า 4 ทศวรรษ โดยธนาคารได้มอบอาคารเรียน ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ไปแล้ว 30 แห่ง ใน 29 จังหวัดทั่วประเทศ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโรงเรียน เหล่านี้ปีละกว่า 10,000 คน