วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 07:55 น.

การเงิน หุ้น

กรุงไทยสนับสนุนการประกวด Miss Universe

วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 11.54 น.

กรุงไทยสนับสนุนการประกวด Miss Universe

 

นายสุรธันว์ คงทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายโกศล แช่มชื่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคาร มอบดอกไม้และตุ๊กตาน้องวายุ แสดงความยินดีกับ Catriona Gray Miss Universe 2018 ซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็นExclusive Banking Sponsor เพียงรายเดียวในการประกวด Miss Universe 2018 ที่ประเทศไทย ที่โรงแรมดุสิตธานี