วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 01:56 น.

การเงิน หุ้น

“QTC” รับรางวัล รายงานความยั่งยืน ปี 2561

วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 19.49 น.

“QTC” รับรางวัล รายงานความยั่งยืน ปี 2561

 

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า เข้ารับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประเภทรางวัลเกียรติคุณ ( Recognition) จาก รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล ภายในงาน Sustainability Report Award 2018 จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์  ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้