วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 05:59 น.

การเงิน หุ้น

ทีเอ็มบี ร่วมพัฒนาระบบ Mango TMB Connect

วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562, 16.07 น.

ทีเอ็มบี ร่วมพัฒนาระบบ Mango TMB Connect

 

 

นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี ร่วมกับ นางอัญชลี วงศ์พินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้นำด้านโซลูชั่น ERP (Enterprise Resource Planning) หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ เปิดตัวความสำเร็จในความร่วมมือพัฒนาระบบ “Mango TMB Connect” เชื่อมระบบการชำระเงินของธนาคารเข้ากับระบบบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถชำระเงินค่าวัสดุก่อสร้าง แรงงาน และอื่นๆ ผ่านระบบ ERPของ Mango ได้ทันที สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดความผิดพลาดและการทำงานที่ซ้ำซ้อนของขั้นตอนต่างๆ พร้อมทั้งเตรียมส่งมอบบริการทางการเงินแบบครบวงจรให้ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ “ได้มากกว่า”