วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:03 น.

การเงิน หุ้น

ธอส.จัดทำความร่วมมือโครงการสินเชื่อบ้านอยู่ดี

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 13.20 น.

ธอส.จัดทำความร่วมมือโครงการสินเชื่อบ้านอยู่ดี 

 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และนายวชิระชัย คูนำวัฒนา กรรมการบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจโครงการสินเชื่อบ้านอยู่ดี โดยเป็นพันธมิตรภายใต้ระบบ Business Ecosystem ซึ่งธนาคารจะให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านตามแบบมาตรฐานของโครงการในพื้นที่ 20 จังหวัดนำร่อง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการสร้างโอกาสทำให้คนไทยมีบ้านตามพันธกิจธนาคาร ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ที่ทำการสภา SFI อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562